Om selskapet

 
Med over 40 anlegg langs kysten er vi det selskapet som tilbyr flest leveringspunkter av drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten. Med vår kompetanse og størrelse er vi store nok til å være slagkraftige. Med vår lokale tilstedeværelse langs kystlinjen er vi små nok til å være smidige. Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.
På landsiden leverer vi drivstoff og fyringsoljer til autoindustri- og privatmarkedet. Bunker Oil har også en kjede av automatiserte bensinstasjoner konsentrert i Møre og Romsdal, Troms og Finnmark samt Oppland og Sør Trøndelag. Vi har også leveranser til endel frittstående stasjoner. I tillegg til drivstoff og brenselsoljer distribuerer vi Mobil smøreoljer fra våre mange lagre langs kysten.

Vi opererer våre egne bunkringsbåter fra havna i Trondheim og Ålesund. I andre viktige havner kan tankbåter innleies, i tillegg til dette har vi M/T "Kystbunker" som går i rute langs norskekysten fra Florø til Båtsfjord med bunkers og smøreolje leveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langskysten.