Om selskapet

 
Størst langs kysten - Vi leverer der du er! Vi tilbyr flest leveringspunkter av drivstoff og Mobil smøremidler til alle typer fartøyer langs kysten. Vi holder Supplyflåten, Fiskeflåten, Plattformer, Seismikk, Skipsverft, Frakteflåten og Passasjerbåter/ferger med kvalitetsprodukter fra Mobil. Kvalitet er livsviktig og det forplikter! Med vår kompetanse og størrelse er vi store nok til å være slagkraftige, med vår lokale tilstedeværelse langs kystlinjen er vi små nok til å være smidige. Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.
På landsiden leverer vi drivstoff og fyringsoljer til autoindustri- og privatmarkedet. Bunker Oil har også en kjede av automatiserte bensinstasjoner konsentrert i Møre og Romsdal, Troms og Finnmark samt Oppland og Sør Trøndelag. Vi har også leveranser til endel frittstående stasjoner. I tillegg til drivstoff og brenselsoljer distribuerer vi Mobil smøreoljer fra våre mange lagre langs kysten.

Vi opererer våre egne bunkringsbåter fra havna i Trondheim og Ålesund. I andre viktige havner kan tankbåter innleies, i tillegg til dette har vi M/T "Kystbunker" som går i rute langs norskekysten fra Florø til Båtsfjord med bunkers og smøreolje leveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langskysten.
 
  Vi er Miljøfyrtårn® sertifisert.