• News

News

Veldedige organisasjoner takker for gaven!

Published: 04/25/2019
Tradisjonen tro så holder vi juleinnsamling hvert år - et bidrag til de som trenger det mest, i form av pengestøtte til veldedige organisasjoner.