Kjølekompressoroljer

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200-serien

Helsyntetisk smøreolje med overlegen yteevne, spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmepumper. Fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), som gir en unik varme-/oksidasjonsbestandighet.
Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien anbefales for smøring av kjølekompressorer som drives ved svært høye temperaturer, og systemer med svært lave fordampingstemperaturer. De er egnet for kompressorsystemer som bruker kjølemidler som for eksempel ammoniakk og CO2. Kompatibel med de fleste kjølemedium, men Ikke med svoveldioksid.
Les mer

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er en helsyntetisk smøreolje som er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. MobilGargoyle Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående varme-/oksidasjonsbestandighet. Selv under de verst tenkelige driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redusere dannelsen av slam og avleiringer, slik at tetting av filtre eller ventiler unngås eller minimeres.
Les mer

Mobil EAL Arctic-serien

Kjølemaskinolje for anlegg med HFC -134a kjølemedium. Mobil EAL Arctic er spesialdesignet for smøring av kjølekompressorer og -systemer hvor det benyttes ozonvennlige HFC-kjølemidler. (HFC’er er klorfrie produkter som erstatter klorholdige kjølemidler på verdensmarkedet). De anbefales også for visse CO2-systemer (typisk stempelkompressorer). Oljene i Mobil EAL Arctic-serien er laget av patenterte polyolestere (POE) og et unikt system av tilsetningsstoffer som gir enestående smøreevne, slitasjebeskyttelse, kjemisk og termisk stabilitet, samt hydrolytisk stabilitet.
Les mer

Mobil Zerice S Series

Helsyntetisk alkylbenzen basert kjølemaskinolje. Passer svært godt i systemer med R22, og systemer med klorfluorkarbon (R 502 og R12) Svært lavt flytepunkt. Kan blandes med POA oljer.
Les mer

Gargoyle Arctic Oil 300

Kjølemaskinolje, Naftenbasert mineralolje for bruk i kjølekompressorer. Lavt voksinnhold gir lavt flytepunkt og god flyteevne ved lave temperaturer . God kjemisk stabilitet. Egnet for både lager og sylindersmøring. Kompatibel med de fleste kjølemedie, utenom Svoveldioksid. Ikke anbefalt sammen med HFC kjølemedium. Utmerket til Ammoniakk anlegg.
Les mer