Kjølekompressoroljer

Mobil Gargoyle 300

Kjølemaskinolje, Naftenbasert mineralolje for bruk i kjølekompressorer. Lavt voksinnhold gir lavt flytepunkt og god flyteevne ved lave temperaturer . God kjemisk stabilitet. Egnet for både lager og sylindersmøring. Kompatibel med de fleste kjølemedie, utenom Svoveldioksid. Ikke anbefalt sammen med HFC kjølemedium. Utmerket til Ammoniakk anlegg.
Les mer

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et helsyntetisk smøremiddel som er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. MobilGargoyle Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående varme-/oksidasjonsbestandighet.
Les mer

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien

Gargoyle Arctic SHC 200 serien består av helsyntetiske smøremidler med overlegen yteevne, spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmepumper. De er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), som gir en unik varme-/oksidasjonsbestandighet.
Les mer

Mobil EAL Arctic-serien

Mobil EAL Arctic-serien består av høytytende miljøtilpassede smøremidler (EAL). Disse helsyntetiske smøremidlene er spesialdesignet for smøring av kjølekompressorer og -systemer hvor det benyttes ozonvennlige HFC-kjølemidler.
Les mer

Mobil Zerice S Series

Helsyntetisk alkylbenzen basert kjølemaskinolje. Passer svært godt i systemer med R22, og systemer med klorfluorkarbon (R 502 og R12) Svært lavt flytepunkt. Kan blandes med POA oljer.
Les mer