Skjæreoljer

Mobilcut-serien

Mobilcut er varemerket for Mobils serie med industrielle smøremidler for metallbearbeidingsvæsker med høy yteevne. Mobilcut-serien er ikke-klorinerte produkter som er fremstilt med ledende baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer, og gir pålitelig yteevne i et stort utvalg metallbearbeidingsprosesser. Produktene er designet for å fungere i flere harde og myke vannkvaliteter og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter. Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile og designet for det moderne maskinverkstedet der lang levetid, utmerket maskinyteevne og helse- og miljø er viktige faktorer for økt produktivitet. Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann når de skal brukes.
Les mer

Mobilmet® 760-serien

Mobilmet® 760-serien er oljebaserte skjæreoljer med ekstra høy ytelse. De er klorfrie og beregnet for krevende skjæring, spesielt for ståltyper som er vanskelige å bearbeide. De virker korroderende på kobber og kobberlegeringer. Sammenliknet med andre ledende høykvalitetsskjæreoljer, gir Mobilmet 760-serien overlegen overflatekvalitet, lengre verktøylevetid og redusert ansamling av spon i skjærepunktet.
Les mer