Luftverktøyoljer

Mobil Almo 525

Olje for trykkluftdrevet verktøy. Oljen gir minmal tåkedannelse og god korrosjonsbeskyttelse.
Les mer