Isolasjon- og varmeledningsoljer

Mobiltherm 600-serien

Mobiltherm värmeöverföringsoljor är högpresterande produkter som är avsedda för användning i slutna anläggningar för indirekt uppvärmning. De är formulerade från högt raffinerade basoljor som är resistenta mot termisk nedbrytning och kemisk oxidation. De har god värmeledningsförmåga, och oljornas viskositeter är sådana att de är lätt pumpbara vid både start- och driftstemperaturer
Les mer

Mobilect 44

Mobilect 44 er en mineralsk isolasjonsolje av høy kvalitet med veldig gode dielektriske egenskaper og oksidasjonsstabilitet. Oljen er ment for bruk i transformatorer, brytere og annet elektrisk utstyr.
Les mer