Smørefett

Mobilux® EP 0 1 2 3 460 004 og 023

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 og 023 inngår i en familie av produkter med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk og to halvtflytende fett til spesielle formål. Disse litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannvask.
Les mer

Mobil Polyrex EM-serien

Mobil Polyrex EM-serien er et smørefett av meget høy kvalitet som er spesielt formulert til lagersmøring i elektriske motorer. Smørefettets avanserte fortykningsformel og fabrikasjonsteknikk gir bedre lagerytelse og beskyttelse, og bidrar til lang levetid for motoren.
Les mer

Mobilgrease FM 101 og FM 222

Mobilgrease FM 101 og FM 222 er flerfunksjonsprodukter med høy ytelse som er spesielt konstruert for smøring av maskineri i matvareproduksjon. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er formulert med komponenter som tilfredsstiller kravene i CFR 178.3570, kapittel 21, og er NSF-registrert som H1-klassifiserte smøremiddel.
Les mer

Mobilgrease XHP 220-serien

Produktene i Mobilgrease XHP 220-serien er litiumkomplekssmørefett med ekstra høy ytelse. De er beregnet på et bredt spekter av bruksområder og driftsforhold. Produktene er utviklet for å overgå konvensjonelle produkter, ved bruk av ledende litiumkompleksproduksjonsteknologi.
Les mer

Mobiltemp-serien

Mobiltemp-serien er leirefortykkede smørefett med høy ytelse, beregnet til smøring av glide- og rullelagre som arbeider med lav hastighet og høy temperatur, eller veksling mellom normal og høy temperatur. Til forskjell fra tradisjonelle såpefortykkere blir ikke disse leirefortykkerne myke ved høy temperatur. Fettene er basert på høykvalitets mineralolje med høy viskositet.
Les mer

Mobiltemp SHC-serien

Produktene i Mobiltemp SHC-serien er smørefett med overlegen ytelse og som primært er beregnet til høytemperaturbruk. De kombinerer de unike egenskapene til polyalfaolefin (PAO) syntetiske baseoljer med egenskapene til en organisk leirefortykker (ikke såpe).
Les mer

Mobil SHC PM

Mobilith SHC PM er et smørefett med overlegen ytelse som er spesielt utviklet for krevende bruk i papirmaskiner, også ved ekstremt høye temperaturer, og med ulike vannkvaliteter. Mobilith SHC PM kombinerer de unike egenskapene til syntetisk baseolje med egenskapene til en litiumkompleksfortykker av høy kvalitet.
Les mer

Mobilith SHC-serien

Mobilith SHC-serien er smørefett med overlegen ytelse beregnet for et vidt bruksområde ved ekstreme temperaturer. De kombinerer de unike egenskapene til syntetiske baseoljer med egenskapene til en høykvalitets litiumkompleksfortykker. Den egenskapen at syntetiske oljer er voksfrie sammen med den lave traksjonskoeffisienten (sammenlignet med mineralolje) sørger for utmerket pumpbarhet ved lave temperaturer og meget lavt dreiemoment ved start og drift.
Les mer

Mobil SHC Polyrex-serien

Mobil SHC Polyrex-serien er spesialutviklet for å gi økt produktivitet gjennom å løse problemene med smøring ved høye temperaturer innen næringsmiddelindustrien og industrien generelt. Disse syntetiske polymerforsterkede smørefettene, som er basert på en avansert polyureateknologi, gir markedet en løsning på problemer ved høye temperaturer samtidig som de er NSF H1 godkjente.
Les mer

Mobilgrease 28

Mobilgrease 28 er et antislitasje smørefett med særdeles god ytelse og med et bredt temperaturområde. Det er laget for å kombinere de unike egenskapene til polyalfaolefin (PAO) baseolje med leire ("non-soap") fortykker. Det at den syntetiske baseoljen er voksfri, kombinert med lav traksjonskoeffisient (sammenlignet med mineralolje), gir utmerket pumpbarhet og meget lavt start- og driftsmoment.
Les mer

Mobilgrease XHP Mine serien

Mobilgrease XHP Mine-serien er spesielt utviklet for smøring av hardt belastede anleggsmaskiner og gruveutstyr. Med et komplett utvalg av NLGI-grader, kan denne serien av litiumkompleks fett, som inneholder 5 % molybdendisulfid, benyttes under alle driftsforhold og temperaturer for å forbedre produktiviteten.

Mobilgrease Special

Mobilgrease Special er et litiumhydroxystearat høytrykksfett med høy ytelse. Det er utviklet for å gi beskyttelse mot slitasje, rust, korrosjon, vannvask og høytemperaturoksidasjon. Det inneholder også molybdendisulfid (moly) som ekstra slitasjebeskyttelse.
Les mer

Mobilgrease XTC

Mobilgrease XTC er et smørefett med ekstra høy ytelse beregnet til bruk i høyhastighetskoblinger. Det er fremstilt av utvalgte mineralske baseoljer med høy viskositetsindeks, og en særdeles effektiv tilsetningspakke. Mobilgrease XTC er laget for å gi lav oljeseparasjon og utmerket stabilitet ved høy temperatur, noe som er kritisk for smøring og beskyttelse av moderne koblinger.
Les mer

Mobilgear OGL 007

Mobilgear OGL 007, 009 og 461 er smøremidler av høy ytelse og avansert teknologi som inneholder både høytrykktilsetninger og finfordelt grafitt for å bære høy last. De er primært beregnet på smøring av store, langsomme til middels hurtige, tungt belastede gir.
Les mer

Mobiltac 375 NC

Mobiltac 375 NC er et halvflytende mineralsk smørefett beregnet for bruk i åpne gir. Fette har god vedheft og motstår vannvask svært godt og gjør det egnet i dekksutstyr som capstaner og vinsjer.
Les mer

Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil Chassis Grease LBZ er et halvflytende smørefett basert på syntetiske oljer med konsistens NLGI 00. Det har blitt spesielt utviklet for sentralsmøring i kommersielle kjøretøyer. Produktet inneholder antioksidanter, korrosjonsbeskyttelse samt tilsetningsstoffer mot ekstremt trykk og slitasje.
Les mer

Mobil Aviation Grease SHC 100

Mobil Aviation Grease SHC 100 er et høy ytelses grease som kombinerer fordelene med en polyalfaolefin (POA) baseolje med egenskapene til en Litium complex fortykker. Mobil Aviation Grease SHC 100 er godkjent som hjullagerfett av alla store flyhjul produsenter.
Les mer

Unirex N2 og N3

Unirex N2 og N3 lagerfett er et litiumkompleksbasert produkt av høy kvalitet, egnet til bruk ved høye temperaturer i rulle- og kulelagre. Dette allsidige smørefettet benyttes i en rekke
industrielle applikasjoner og anbefales spesielt til smøring av elektriske motorer.
Les mer

Mobilarma 798

Mobilarma 798 er et vedheftende fettlignede produkt til smøring og rustbeskyttelse av wirer. Produktet trenger inn mellom wirens kordeller og minsker friksjonen.
NLGI 1, Mikro krystallisk voks, Dråpepunkt 62°C, Arbeidsområde -35°C til +60°C
Les mer