• Aktuelt

Aktuelt

PRESSEMELDING

Publisert: 26/06/2018
Bunker Oil AS utvider sitt anlegg i Ålesund, Hessa tankanlegg (Kleivane)

Bunker Oil utvider sitt anlegg med 4 nye tanker (3x 6200 m3 + 1x 1000 m3) bygd i Estland, dette vil tredoble kapasiteten på anlegget.

Tankene er på veg med skip «Aura» (imo: 9395276) fra Estland, og ankommer Ålesund tidlig søndagsmorgen. Tankene vil bli montert på anlegget fra 1. juli, og merket med Bunker Oil logoer.

Selve ilandføringen vil ta ca. ett døgn, men det vil ta ytterligere to døgn å få kranet/jekket tankene på plass.

Skipet som er 110 meter langt vil fortøye med hekken mot land, og vil oppta store deler av skipsleia forbi anlegget under ilandføringen.

Hele anlegget ventes å stå ferdig til bruk i november i år.

Vår kontaktperson er Ove Rørvik: 90846857 // ove@bunkeroil.no