• Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Bunker Oil forplikter seg til å etterleve grunnleggende internasjonale menneskerettigheter og fremme anstendige arbeidsforhold. Som en viktig del av vår virksomhet forventer vi den samme etterlevelsen av våre  leverandører og forretningspartnere. Våre etiske retningslinjer adresserer atferd i vårt arbeidsmiljø, forretningspraksis og forhold til våre eksterne interessenter, og er gjeldende for alle som jobber i og sammen med Bunker Oil.

I Bunker Oil oppnår vi et godt arbeidsmiljø og styrker våre interessenters tillit ved å praktisere og promotere respekt for hvert individ, redelighet og integritet. Styret har vedtatt ansvarlighet i Bunker Oils retningslinjer og forpliktelse til å foreta aktsomhetsvurdering og rapportere i samsvar med Åpenhetsloven.

Selskapets rapport etter åpenhetsloven for 2023 inneholder redegjørelse om selskapets virksomhet, metode for aktsomhetsvurderingen og resultater av denne.