• Autoindustri

Autoindustri

 

Bunker Oil leverer også drivstoff og Mobil smøremidler til autoindustri- og privatmarkedet (parafin og fyringsolje)
På landsiden leverer vi:

  •  Drivstoff til industri, entreprenører og landbruk
  •  Fyringsoljer til privat- og bedriftsmarkedet
  •  Mobil smøremidler til industri og entreprenører
  •  NOxCare (Urea) til skipsbruk fra norske havner

Vi har også leveranser til endel frittstående stasjoner. I tillegg til drivstoff og brenselsoljer distribuerer vi Mobil smøreoljer fra våre mange lagre langs kysten. Bunker Oil er en stor aktør på distribusjon av alle typer drivstoff og alle typer motoroljer, giroljer og hydraulikkoljer etc..