• Code of ethics

Etiske retningslinjer

Etterlevelse av etiske retningslinjer er obligatorisk for alle som jobber i og sammen med Bunker Oil. Våre etiske retningslinjer adresserer atferd i vårt arbeidsmiljø, forretningspraksis og forhold til våre eksterne interessenter.

I Bunker Oil oppnår vi et godt arbeidsmiljø og styrker våre interessenters tillit ved å praktisere og promotere god oppførsel, redelighet og integritet.