• Datablader

Datablader

 

Mobil smøremidler - HMS datablad

I denne linken kan du søke etter sikkerhetsdatablader:

https://www.msds.exxonmobil.co...

Husk å velge skjermspråk, velg hvilket land produktet skal brukes i, og velg hvilket språk/tekst du ønsker databladet i.


Mobil smøremidler - Produktdatablad

I denne linken kan du søke etter produktdatablader:

https://www.exxonmobil.com/pds...

Husk å velge produktfamilie, velg hvilket land produktet skal brukes i, og velg hvilket språk/tekst du ønsker databladet i.

 

Klüber spesialfett - Produktdatablad og HMS datablad

I denne linken kan du søke etter Klüber produkt- og HMS datablader (link)

 

Kemilux Rengjøringsmidler - Produktdatablad og HMS datablad

I denne linken kan du søke etter Kemilux produkt- og HMS datablader (link)

 

NOxCare 40 UREA - HMS datablad

I denne linken er HMS databladet (link)