• FAQ

FAQ

OM TANKINGSKORT 
OM FAKTURA, E-FAKTURA OG AVTALEGIRO  


OM TANKINGSKORT

 
Jeg har tastet feil pinkode 3 ganger, og kortet er sperret. Må jeg ha ny kode?
Når pinkoden tastes feil 3 ganger så låses kortet de neste 24 timer. Kortet åpnes automatisk etter 24 timer, og kan brukes igjen med samme pinkode.
 
Jeg har glemt/mistet pinkoden. Kan jeg ringe Bunker Oil og få oppgitt koden? Eller kan jeg få ny kode?
Vi oppbevarer ikke pinkoder i våre systemer. Hvis pinkoden er glemt/mistet så må vi sperre kortet og sende nytt kort og ny kode. Vi oppfordrer til å prøve pinkoden med 3 forsøk pr. dag før man gir opp å huske koden. 
Kortet åpnes automatisk etter 24 timer om det blir sperret på grunn av feiltasting av kode.
Husk derfor å lagre koden på et lurt sted (men ikke sammen med kortet).
 
Jeg har vært sen med å betale Bunker Oil regningen, og har mottatt flere purringer. Kortet er således blitt sperret for bruk. Nå er alt utestående betalt. Åpnes kortet automatisk?
Ta kontakt med oss på telefon, så åpner vi det manuelt. 
Ålesund tlf: 70 10 47 47 
Tromsø tlf: 77 66 41 20
 
Hvorfor er kortet mitt sperret? 
Det kan det være flere grunner til: 
1. Kortet blir sperret ved mislighold / utelatt betaling
2. Pinkoden er tastet feil mer enn 3 ganger
 
Jeg får feilmelding når jeg skal bruke tankingskortet (Lesefeil/Kommunikasjonsfeil/Kort avvist)
1. Det kan være at det er tekniske feil på datalinjen eller kortterminalene våre. 
Ved kommunikasjonsfeil ta kontakt med serviceavdeling på telefon: 97 43 64 53 eller 
2. Det kan være at kortet er slitt og skadet (avmagnetisert). Ta kontakt med oss på telefon: 70 10 47 47 eller 77 66 41 20 eller så sender vi nytt kort.
3. Det kan være at kortet er sperret på grunn av mislighold / utelatt betaling.
 
Jeg har blitt trukket 1500 kroner fra mitt Visa/Master kort
Kredittkortselskapene reserverer et beløp fra kortet ditt, slik at du kan fylle opp til denne grensen. Noen selskaper opererer med en grense på 590 kr, mens andre har opptil 3000 kr. Det er først når du er ferdig å fylle at kortselskapet får tilbakemelding om hvor mye penger som skal trekkes for transaksjonen. De fleste kortselskapene fjerner reservasjonen med det samme, men noen holder på reservasjonen i inntil 3 dager. Du blir altså KUN belastet for faktisk bruk.
 
Jeg har flyttet. Hvor melder jeg fra om adresseendring?
Vi setter pris på å bli kontaktet på telefon: 70 10 47 47 (Ålesund) eller 77 66 41 20 (Tromsø) eller , for å oppdatere våre registre. Ved å melde fra om ny adresse så kommer posten frem til deg, og vi unngår å få posten din i retur.
 
Kortet mitt er mistet/stjålet!
Ta kontakt med oss snarest på telefon: 70 10 47 47 (Ålesund)  eller 77 66 41 20 (Tromsø), slik at at vi får sperret kortet for bruk.
 
Hvordan søker jeg om Bunker Oil tankingskort?
Det letteste er å fylle ut vårt søknadsskjema på våre hjemmesider. Etter en liten uke så har du kortet i hende klar til bruk. Vi gjør oppmerksom på at alle våre kunder må være fylt 18 år, og at alle søkere blir kredittvurdert (gjenpart blir sendt).

Kan jeg ha flere kort registrert på samme navn?
Ja, det kan du. Du kan også velge om du vil mrk: kortene for å få bedre oversikt (feks. registreringsnr, navn på familiemedlem, navn på ansatt, et kort til hver kjøretøy: båt, bil, mc, traktor ..) Du kan også velge om du vil ha en faktura pr. kort eller samlefaktura.
 
Kan jeg bruke vanlig bankkort på Bunker Oil stasjoner?
Ja, det kan du. Da er det den oppgitte pumpeprisen du betaler. Husk at den beste prisen/rabatten får du ved bruk av Bunker Oil tankingskortet.
 
Er det lønnsomt med Bunker Oil tankingskort fremfor Minibank-/Visa og Mastercard?
Ja, det er det - til alle tider. Bunker Oil bestreber seg på å alltid levere billig drivstoff til billister på veien. Det skal være like gunstig for våre kunder å fylle tanken alle dager i uka.
 
 


 

OM FAKTURA, E-FAKTURA OG AVTALEGIRO

 
Faktura
Faktura til våre kortkunder sendes en gang pr. måned (den 30. hver måned), med 15 dagers betalingsbetingelser - så sant ikke annet forfall er avtalt. Prisene med Bunker Oil Tankingskortet er basert på månedens gjennomsnittlige listepris minus rabatt. I tilfeller der pumpeprisen skulle bli lavere enn listeprisrabatt, økes rabatten slik at din pris alltid blir lavere!
 
Hvordan gå frem for å få E- faktura? 
Stadig flere får øynene opp for fordelene ved efaktura. I stedet for å fylle inn lange og vanskelige KID-nummer, kontonummer og beløp, kan du få en ferdig utfylt faktura direkte i nettbanken. En godkjenning av opplysningene er alt som skal til, og fakturaen blir betalt på forfallsdato.
Søk etter E-faktura tilbydere i nettbanken din. Velg Bunker Oil --> tast 00 + Bunker Oil kundenummeret ditt --> lagre/send. 
Vi får dermed tilsendt din forespørsel om E-faktura avtale. Når avtalen er godkjent så får du tilsendt E-faktura en gang pr. måned (den 30. hver måned) til din nettbank.
 
Hvordan gå frem for å få autogiro? 
Søk etter Autogiro tilbydere i nettbanken din. Velg Bunker Oil --> Referanse kidnr.(står på siste faktura) --> lagre/send. 
Du gir da din bank fullmakt til å overføre avtalt beløp til avtalt forfall oss.