• Hammerfest

Hammerfest

Hammerfest

Kontakt/forespørsler:
Bunker Oil Hammerfest
Postboks 1060 Fuglenes
N-9616 Hammerfest
Norway

Besøksadresse: 
Bøkkerveien 10 
N-9601 Hammerfest
Norway

Tel: +47 41 63 43 22 (Kontortid mandag-fredag kl. 8-16)
Fax: +47 78 41 22 41
Vakt: +47 41 63 43 22 (Bunkers og smøremidler 24-7-365)