• Om selskapet

Karriere

Ledige stillinger

Størst langs norskekysten!

Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer, samt er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Våre hovedanlegg er i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger samt mange levringspunkter/mindre anlegg langs kysten.

70 bensinstasjoner - og vi øker stadig! 

Bunker Oil tilbyr 70 store og små automatiserte bensinstasjoner med lave og konkurransedyktige priser på drivstoff.