• Marine

Marine

 

Duty Phone sales: +47 90 80 58 50

(from pm 1600 - am 0800 + weekend/holidays)

 

For vakttelefoner til våre terminaler se oversikt: 
https://www.bunkeroil.no/no/anlegg-kart-og-info/

 

 


Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer (supplyflåten, fiskeflåten, plattformer, seismikk, skipsverft, oppdrett, frakteflåten og passasjerbåter/ferger), samt er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Våre hovedanlegg er i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger samt mange levringspunkter/mindre anlegg langs kysten.

Vi disponerer bunkringsbåter i flere havner. I tillegg eier selskapet oljetankskipene ‘MT Kystbunker’og ‘MT Kystbunker II’, som går i rute langs kysten fra Tananger i sør til Kirkenes i nord med bunkers- og smøreoljeleveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langs hele kysten.

Vi er hovedleverandør av Mobil smøremidler i Norge. Vi gir den beste dekning langs kysten, og er ALLTID TILGJENGELIG!

Kvalitet er viktig, og det forplikter!
Med vår kompetanse og størrelse er vi store nok til å være slagkraftige, med vår lokale tilstedeværelse langs kystlinjen er vi små nok til å være smidige.

Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

Størst langs norskekysten - vi leverer der du er!