• Marine

Marine

Vakttelefon salg:

 

+47 90 80 58 50

 

(fra 1600 til 0800 og helger/feriedager)
 

For vakttelefoner til våre terminaler se oversikt.

 

 

General Terms and Conditions of Sale

 

 


Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer (supplyflåten, fiskeflåten, plattformer, seismikk, skipsverft, oppdrett, frakteflåten og passasjerbåter/ferger), samt er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Våre hovedanlegg er i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger samt mange levringspunkter/mindre anlegg langs kysten.

Vi disponerer bunkringsbåter i flere havner. I tillegg eier selskapet oljetankskipene ‘MT Kystbunker’og ‘MT Kystbunker II’, som går i rute langs kysten fra Tananger i sør til Kirkenes i nord med bunkers- og smøreoljeleveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langs hele kysten.

Vi er hovedleverandør av Mobil smøremidler i Norge. Vi gir den beste dekning langs kysten, og er ALLTID TILGJENGELIG!

Kvalitet er viktig, og det forplikter!
Med vår kompetanse og størrelse er vi store nok til å være slagkraftige, med vår lokale tilstedeværelse langs kystlinjen er vi små nok til å være smidige.

Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

Størst langs norskekysten - vi leverer der du er!

General Terms and Conditions of Sale