• Autoindustri

Autoindustri

 

Bunker Oil leverer Mobil smøremidler, vaskemidler og petroleumsprodukter som diesel og fyringsoljer til Auto og industri kunder.

 

På landsiden leverer vi:

• Drivstoff til industri, entreprenører og landbruk

• Fyringsoljer til privat- og bedriftsmarkedet

• Bio fyringoljer Fame og HVO 100

• Mobil smøremidler til industri og entreprenører

• Næringsmiddel godkjente produkter til prosess og vask

• Air 1 Ad Blue for NOX reduksjon i kjøretøyer og maskiner

 

Vi har også leveranser til frittstående stasjoner. I tillegg til drivstoff og brenselsoljer distribuerer vi Mobil smøreoljer fra våre mange lager langs kysten.

Bunker Oil er en stor aktør på distribusjon av alle typer drivstoff og alle typer smøremiddel fra Mobil