• Om selskapet

Om selskapet

Om oss

Registrert oljeselskap i Norge med hovedkontor på Hessa, Ålesund. Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer (supplyflåten, fiskeflåten, plattformer, seismikk, skipsverft, oppdrett, frakteflåten og passasjerbåter/ferger), samt er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Vi har leveringspunkter fra Tananger i sør til Kirkenes i nord. Våre hovedanlegg ligger i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger.

Vi disponerer bunkringsbåter i flere havner. I tillegg eier selskapet oljetankskipene ‘MT Kystbunker’og ‘MT Kystbunker II’, som går i rute langs kysten med bunkers- og smøreoljeleveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langs norskekysten.

Vi er hovedleverandør av Mobil smøremidler i Norge. Vi gir den beste dekning langs kysten, og er ALLTID TILGJENGELIG!

Kvalitet er viktig, og det forplikter!
Med vår kompetanse og størrelse er vi store nok til å være slagkraftige, med vår lokale tilstedeværelse langs kystlinjen er vi små nok til å være smidige. Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

Størst langs norskekysten - vi leverer der du er!

Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer, samt er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Våre hovedanlegg er i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger samt mange levringspunkter/mindre anlegg langs kysten.

70 bensinstasjoner - og vi øker stadig! 

Bunker Oil tilbyr 70 store og små automatiserte bensinstasjoner med lave og konkurransedyktige priser på drivstoff.

 

 

 

Bunker Oil AS driver salg av mineraloljer innenfor alle kundegrupper og er for mange en totalleverandør og samarbeidspartner innen vårt område.

Målet for selskapet er å være stor nok til å være slagkraftig men liten nok til å være smidig. Bunker Oil AS skal nå sine mål ved å forvalte en effektiv serviceinnstilt og kompetent organisasjon, gjennom kontinuerlig utvikling og nødvendige omstillinger.

Driften skal baseres på sikker drift, der HMS er i høysetet og alle muligheter for sikring mot personskade og miljøskade skal benyttes. Vår holdning er at alle uønskede hendelser kan unngås, våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skader.

 

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere, har vi forpliktet oss til følgende:

  • Aktiv i markedet, en medspiller og problemløser for våre kunder

  • Kort responstid på alle typer henvendelser

  • Tilrettelegge for at alle medarbeidere kan drive med forbedringsarbeid

  • Levere avtalt kvalitet til avtalt tid og avtalt pris

  • Innfri krav fra kunder og aktuelt regelverk vi er underlagt

  • Risikobasert tenking i hele organisasjonen

  • Unngå skader på personell, miljø og økonomiske konsekvenser

 

Å fremme sunne holdninger, og utvikle en god kultur, er viktig for å nå våre mål!

 

  Vår politikk/ Our policy

 

  Vi er ISO 9001 sertifisert for kvalitet.

  Vi er Miljøfyrtårn® sertifisert.