• Om selskapet

Om selskapet

Registrert oljeselskap i Norge som driver salg av mineraloljer innenfor alle kundegrupper og er for mange en totalleverandør og samarbeidspartner innen vårt område. Våre forretningsområder er  B2B marine og auto og industri, samt B2C automatstasjoner og marina. 

Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer (supplyflåten, fiskeflåten, plattformer, seismikkfartøy, skipsverft, oppdrett, frakteflåten og passasjerbåter/ferger), og er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Vi har leveringspunkter fra Tananger i sør til Kirkenes i nord. Våre hovedanlegg ligger i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger. Vårt hovedkontor ligger i Ålesund. 

Vi disponerer bunkringsbåter i flere havner. I tillegg eier selskapet tankskipene ‘MT Kystbunker’og ‘MT Kystbunker II’, som går i rute langs kysten med bunkers- og smøreoljeleveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langs norskekysten. Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

Vi er ISO 9001ISO 14001 og Miljøfyrtårn®  sertifisert.

 

 

Visjon 

Kundens fremdrift er vår drivkraft. Sammen bidrar vi til verdiskapningen langs kysten og i distriktene.

Vi skal være en samarbeidspartner og problemløser for våre kunder. Vi har kunden i fokus i alle prosesser og forbedringsarbeid. 

 

 

Størst langs norskekysten - vi leverer der du er og er ALLTID TILGJENGELIG!!

Hovedleverandør av Mobil smøremidler i Norge. 

 

 

 

 

Verdier

Våre verdier definerer hvem og hvordan vi ønsker å være som selskap. ​

Kompetent – Vi har god kompetanse og leverer kvalitet. Vi søker kunnskap og lærer av erfaringer.

Omtenksom – Vi har god kommunikasjon, forståelse og respekt for hverandre. Vi bidrar til en sikker og trivelig arbeidsplass. Vi deler våre erfaringer og kunnskap, har godt samarbeid og ror alle i samme retning for å oppnå våre mål. ​

Pålitelig – Vi tar ansvar for våre oppgaver og sørger for at disse utføres til det beste av våre evner. ​Vi etterlever våre etiske retningslinjer og opptrer redelig i alle forhold.

Fremoverlent – Vi bidrar positivt hver dag for våre kunder, våre medarbeidere, vår bedrift og vårt samfunn. Vi opptrer løsningsorientert ovenfor våre kunder og medarbeidere. Vi streber etter stadig forbedring.