• Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Vi er samfunnsengasjerte, og ønsker å være en bidragsyter der vi kan.

Bunker Oil har inngått avtale med Medvind. Vi har tro på at å investere i å hjelpe ungdommer ut i arbeid og utdanning vil komme hele det norske samfunnet til gode. Medvind er et hjertevarmt og bærekraftig prosjekt som vi ønsker å være samarbeidspartner til.

Bunker Oil har også inngått avtale med Impande fordi vi deler deres visjon om at Utdanning er det viktigste våpenet mot fattigdom. Dermed fortsetter Bunker Oil å engasjere seg i støtte til utdanning globalt og lokalt etter at Foreningen Tawanda skoleprosjekt ble avsluttet ifjor. 
 

Bunker Oil har også en juletradisjon der vi gir pengestøtte til veldedige organisasjoner. Våre kunder og forretningsforbindelser er med på å bestemme fordelingen på støtten mellom organisasjonene Frelsesarmeen, RedningsselskapetKreftforeningen, Blå KorsCARESOS Barnebyer, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Leger Uten Grenser og Impande. Årlig støtter vi med ca. 230 000,- fordelt på disse organisasjonene. Vi støtter også  Redningsselskapets livsviktige arbeids langs kysten! Sammen bidrar vi til at DU kan ferdes trygt til sjøs. Se film