• Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Vi er samfunnsengasjerte, og ønsker å være en bidragsyter der vi kan.

Bunker Oil støtter flere hjelpeorganisasjoner, og vårt hjertebarn er Tawanda - skoleprosjekt i Zimbabwe.
Foreningen Tawanda skoleprosjekt ble startet i 2003 av Annlaug Teigene og Marit Kalvø fra Ålesund.
Foreningen gjør en viktig jobb for fattige barn og unge i Zimbabwe, og Bunker Oil sin støtte bidrar til at 265 elever får skolegang.
Du kan lese mer om prosjektet på: www.tawanda.no

Bunker Oil har også en juletradisjon der vi gir pengestøtte til veldedige organisasjoner. Våre kunder og forretningsforbindelser er med på å bestemme fordelingen på støtten mellom organisasjonene  Frelsesarmeen, Redningsselskapet, Kreftforeningen, CARE, SOS Barnebyer, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna - og Tawanda skoleprosjekt. Årlig støtter vi med ca. 200 000,- fordelt på disse organisasjonene.

Vi støtter Redningsselskapets livsviktige arbeids langs kysten! Sammen bidrar vi til at DU kan ferdes trygt til sjøs. Se film