Sertifiseringer

Bunker Oil er ISO 9001 sertifisert for Kvalitetsledelse

Vi har mottatt Management System Certificate som bevis for at vi har kvalitet i alle ledd innen Salg og distribusjon av drivstoff, smøremidler og relaterte produkter.

Viktige elementer i standarden er:
• Ledelsessystem for kvalitet 
• Ledelsens ansvar 
• Ressursstyring 
• Produktsalg 
• Måling, analyse og forbedring

ISO-sertifiseringen gjelder for våre anlegg i Ålesund, Bergen, Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.

Vi følger dermed opp vårt slagord: Tank trygt, tenk Bunker Oil.

Last ned ISO 9001-sertikatet (PDF)

 

Bunker Oil er Achilles-sertifisert

Vi jobber målrettet for å tilfredsstille kravene til Achilles Joint Qualifications System for oljeindustrien i Norge og Danmark. Sertifikatet sikrer våre systemer innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (QSHE)

Last ned Achilles JQS-sertifikatet (PDF)

                                                                         

 

 

 

 

                                                             

Bunker Oil er Miljøfyrtårn®-godkjent


Miljøfyrtårn® er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn® innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn® har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Vårt sertifikatnummer er 6296.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn® (link)