Sertifiseringer

ISO 9001 sertifisert for Kvalitetsledelse

Vi har mottatt Management System Certificate som bevis for at vi har kvalitet i alle ledd innen Salg og distribusjon av drivstoff, smøremidler og relaterte produkter.

Viktige elementer i standarden er:
• Ledelsessystem for kvalitet 
• Ledelsens ansvar 
• Ressursstyring 
• Produktsalg 
• Måling, analyse og forbedring

ISO-sertifiseringen gjelder for våre anlegg i Ålesund, Bergen, Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.

Vi følger dermed opp vårt slagord: Tank trygt, tenk Bunker Oil.

Last ned ISO 9001-sertikatet (PDF)

ISO 14001 sertifisert for Miljøledelse

Dette er et kvalitetsstempel for Bunker Oil, som garanterer ovenfor våre kunder og andre interessenter at vi tar miljø på alvor. Sertifiseringen forplikter til å ha en sunn miljøpolitikk i alle ledd av vår bedrift. Vi har mottatt Environmental System Certification som bevis for at vi har effektiv miljøledelse innen Salg og distribusjon av drivstoff, smøremidler og relaterte produkter.

Viktige elementer i standarden er:
• Miljøpolitikk 
• Planlegging
• Iverksettelse og drift 
• Målsetting, kontroll og forbedring
• Ledelsesevaluering

ISO-sertifiseringen gjelder for våre anlegg i Ålesund, Bergen, Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.

Last ned ISO 14001-sertfikatet (PDF)

 

Achilles-sertifisert

Vi jobber målrettet for å tilfredsstille kravene til Achilles Joint Qualifications System for oljeindustrien i Norge og Danmark. Sertifikatet sikrer våre systemer innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (QSHE)

Last ned Achilles JQS-sertifikatet (PDF)

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Miljøfyrtårn®-godkjent


Miljøfyrtårn® er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn® innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn® har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Vårt sertifikatnummer er 6296.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn® (link)