Drivstoffstreik - rammer ikke våre kunder

Dere har kanskje lest i ulike media at Bunker Oil er tatt ut i streik fra uke 26.

Vi vil berolige dere med at dette ikke vil ramme våre kunder.
Alle leveranser går som normalt.

BunkerOil 0112-026