ISO 9001 sertifisert

Vi er offisielt blitt ISO 9001 sertifisert for Kvalitetsledelse.

Vi har mottatt Management System Certificate som bevis for at vi har kvalitet i alle ledd innen Salg og distribusjon av drivstoff, smøremidler og relaterte produkter.


Viktige elementer i standarden er:
•Ledelsessystem for kvalitet
•Ledelsens ansvar
•Ressursstyring
•Produktsalg
•Måling, analyse og forbedring


ISO-sertifiseringen gjelder også for våre anlegg i Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.

Vi følger dermed opp vårt slagord: Tank trygt, tenk Bunker Oil.

dnv-9001 quality.png
Bunker Oil AS - ISO 9001 Sertifikat