Mineraloljeavgift 2016

Regjeringen har vedtatt følgende avgiftsøkninger.
Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2016

Mineraloljeavgift 2016


NB!
Ikke betal mer Svovelavgift enn nødvendig!

• Bunkers med lavt svovelinnhold har ingen svovelavgift!
Bunker Oil leverer kun 500 ppm fra egne anlegg (lav avgift)*

Svovelavgiften for 2016 er 13,3 øre pr. liter (MGO 1000 ppm)