Mineraloljeavgift 2017

Regjeringen har vedtatt følgende avgiftsøkninger fra 01.01.2017

NB!
Forurens mindre, og unngå svovelavgift.

• Bunkers med lavt svovelinnhold har ingen svovelavgift!
Bunker Oil leverer kun 500 ppm fra egne anlegg (lav avgift)*

Svovelavgiften for 2017 er 13,6 øre pr. liter (MGO 1000 ppm)