Mineraloljeavgift 2018

Regjeringen har vedtatt følgende avgiftsøkninger fra 01.01.2018
Avgift 2018


NB!
Forurens mindre, og unngå svovelavgift.

• Bunkers med lavt svovelinnhold har ingen svovelavgift!
Bunker Oil leverer kun 500 ppm fra egne anlegg (lav avgift)*

Svovelavgiften for 2018 er 13,1 øre pr. liter (MGO 1000 ppm)