Mineraloljeavgift 2019

Regjeringen har vedtatt følgende avgiftsøkninger fra 01.01.2019
Avgifter 2019