Mobil smøremidler - Prisøkning fra 1. februar 2018

Dette varsel ble sendt til våre smøreoljekunder den 14/12-2017
Prisøkning fra 1. februar 2018.