Nye F/Tr Ramoen valgte Mobil smøremidler og Bunker Oil som leverandør.

I forbindelse med dåpen overrakte vi et maleri som gave til rederiet.

Bildet viser nye Ramoen og de 5 tidligere båter rederiet har hatt med samme navn.
Vi takker for tilliten og ønsker mannskap og rederi til lykke med ny båt!