Nye rutiner for levering av spillolje/sludge

Fra 1. mai 2016 innføres elektronisk deklarering av farlig avfall. Dette medfører at Bunker Oil ikke kan ta imot spillolje/sludge på ‘gamlemåten’, ved å fylle ut papirskjemaer.

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.
Systemet skal brukes av avfallsprodusenter (de som skal deklarere avfall) og mottakere av deklarert avfall.

Slik kommer du i gang

Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator

Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

- opprette bedriftsprofil
- opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
- gi fullmakt til Bunker Oil (konsulent) slik at vi kan bistå med deklarering

Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere

Brukerveiledning finner du på: www.avfallsdeklarering.no, under veiledere.

Trenger du hjelp?
Ring oss på telefon 70 10 47 47 - Infobrev vedr. Nye rutiner

Brukerstøtte:
Telefon: 951 61 748, E-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Altinn: Telefon 75 00 60 00, E-post: support@altinn.no

Spillolje-sludge_lite.jpg