Overgang til Standard liter

Fra 1. juli 2015 har myndighetene bestemt at drivstoff og fyringsoljer skal omsettes og avgiftsinnberettes i standard liter 15 grader.

Hva er Standard liter:
Mineraloljer øker minker med temperaturendringer. Avhengig av produktets egenvekt vil variasjonene være ca 0.9 % for hver 10 grader over eller under 15 grader.
For deg som kunde vil det i noen tilfeller være forskjell på det som måleren viser og det som står på fakturaen.
Er temperaturen lavere enn 15 grader vil volumet være større og motsatt ved høyere temperatur.

Eksempel:
Det leveres 100.000 liter ved temperatur 10 grader og egenvekten er 0,85.
Petroleumstabell 54 B viser en omregningsfaktor på 1,0041.
Utfakturert volum vil således bli 100.000 x 1,0041= 100419 ltr.
Skulle samme volum bli levert ved 20 grader viser tabellen en faktor på 0.9958
Utfakturert volum vil da bli 100.000 x0.9958= 99.580 ltr.

Som en forstår er det små differanser og for deg som kunde vil dette ha liten betydning når en ser året under ett.