Veldedige organisasjoner takker for gaven!

Tradisjonen tro så holder vi juleinnsamling hvert år - et bidrag til de som trenger det mest,
i form av pengestøtte til veldedige organisasjoner.

Våre forretningsforbindelser velger hvilket formål bidraget skal gis til. Vårt revisjonskontor har foretatt opptelling av alle innkommende bidrag i anledning julen 2016, og sum totalt kr. 176 500,- ble fordelt på disse organisasjoner.


Juleinnsamling 2014_skjerm.JPG


Vi håper at pengestøtten kommer godt med!

Vi ønsker alle masse lykke til med videre arbeide, - deres innsats blir lagt merke til!