Vi avvikler salg og distribusjon av parafin i Ålesund

Innen kort tid vil dette produktet opphøre hos oss.