Bunker Oil er ISO 9001 sertifisert for Kvalitetsledelse

Vi har mottatt Management System Certificate som bevis for at vi har kvalitet i alle ledd innen Salg og distribusjon av drivstoff, smøremidler og relaterte produkter.

Viktige elementer i standarden er:
•Ledelsessystem for kvalitet
•Ledelsens ansvar
•Ressursstyring
•Produktsalg
•Måling, analyse og forbedring

ISO-sertifiseringen gjelder for våre anlegg i Ålesund, Bergen, Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.

Vi følger dermed opp vårt slagord: Tank trygt, tenk Bunker Oil.

dnv-9001 quality
Bunker Oil AS - ISO 9001 Sertifikat