Hva er REACH

Det er et EU-krav å opplyse så detaljert som mulig vedr. informasjon om kjemikalier.

Exxonmobil har siden 2006 tilpasset seg den nye EU reguleringen ofte referert til som REACH (for registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier). REACH ble vedtatt av Europaparlamentet i desember 2006 og trådte i kraft 1. juni 2007. REACH har blitt en lovgivning i de europeiske økonomiske samarbeidsområdene (EØS) Liechtenstein, Norge og Island.

REACH er et av de mest omfattende kjemikalieregelverkene som noensinne er vedtatt av EU, og det har innvirkning for alle bransjer, inkludert Kjemi, Refining & Supply, drivstoff og smøremidler virksomheter av Exxonmobil.
I følge REACH, så er drivstoff, oljer, voks, smøremidler og mange gasser alle kjemikalier.

Lovverket krever at industrien reduserer risikoene fra disse kjemikaliene ved å informere om sine egenskaper og evt. farer. Dette betyr i praksis at ansvaret for at kjemikalier blir brukt trygt, blir flyttet fra reguleringsmyndighetene til produsenter og importører av kjemikalier.

Målet med REACH er å gi en større grad av beskyttelse for mennesker og miljø ved å sikre at riktig informasjon om håndtering, lagring og kjemiske make-up sammen med risikohåndteringstiltak er lett tilgjengelig om det trengs.

Sjekk denne linken for informasjon om ExxonMobil og REACH:
http://www.exxonmobil.com/Europe-English/products_reach.aspx