Generelt om drivstoff; gassolje, fyringsolje, bensin og parafin

MARINE GASSOLJE (MGO) 
Marine Gassolje er et destillat som er farget grønt. Marine Gassolje anvendes som drivstoff i skipsdieselmotorer.
Typiske verdier: Nedre brennverdi 10215 kcal/kg Øvre Brennverdi 10956 kcal/kg, Tåke/Blokkeringspunkt: 0/-11 (sommer), -3/-12 Vinter, Densitet v 15°C kg/m3 0,855, Svovel max 1000 ppm.
  
ADO – Auto Diesel Olje 
Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. Vinterstid møter  ADO den europeiske standard EN 590:199 Arktisk Grad 2. Dette er en vinterdiesel som opprettholder bl.a. gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer. Produktet kan inneholde opp til 7% bio drivstoff. 
Typiske verdier: Øvre brennverdi, 10800 kcal/kg, Tåke/Blokkeringspunkt: 0/-11 (sommer), -22/-32 Vinter, Densitet v 15°C kg/m3 0,845, Svovel max 10 ppm. 
 
FYRINGSOLJE 
Fyringsolje er et grønnfarget destillat .Produktet er tilpasset trykkforstøvingsbrennere. Blokkeringspunkt. (CFPP) °C 0/-11 sommer, -3/-12 vinter., Brennverdi MJ/kg 10300 kcal/kg, Tetthet v/ 15 °C kg/m³ 850.
  
BENSIN 
Blyfri 95 Bensin kan benyttes i praktisk talt alle bensin-motorer (2-T og 4-Takt). Enkelte eldre motorer krever imidlertid en bly-erstatningskomponent for å opprettholde levetiden på ventilsetene.
 
Blyfri 98 Bensin er spesielt velegnet til bruk i høykomprimerte bensinmotorer. (Enkelte eldre motorer krever blyholdig bensin.) 
Typiske verdier: Tetthet kg/m3 0,735, Øvre brennverdi 11300 kcal/kg 
 
PARAFIN 
Parafin kan benyttes i alle typer veke- og pottebrennere. Parafin er velegnet til oppvarmingsformål.. Parafin har kokeområde 180–250 °C og er mindre flyktig og brannfarlig enn bensin. Tetthet v/ 15 °C kg/m³ 800, Flammepunkt °C 40, Brennverdi 10300 kcal/kg 
 
MSD 
Spesialdestillat til marinebruk. Produktet inneholder en del voks og krever forbehandling/oppvarming. 
Typiske verdier: Stivnepunkt:15°C, Øvre brennverdi 10600 Kcal/kg, Nedre brennverdi 10000 kcal/kg, Svovel: max 1000 ppm