HMS datablad

I denne linken kan du søke etter produktdatablader

https://www.msds.exxonmobil.co...

Husk å velge skjermspråk, velg hvilket land produktet skal brukes i, og velg hvilket språk/tekst du ønsker databladet i.