MobilServ Oljeanalyse

Som kunde hos Bunker Oil og bruker av Mobil smøremidler, har du muligheten til å benytte ExxonMobils hypermoderne program for oljeanalyser, som er skreddersydd spesielt for å overvåke kritiske indikatorer i brukt olje basert på spesifikasjoner fra ledende utstyrsprodusenter og internasjonale standarder. MobilServ leverer kunnskapen du trenger for å få en bedre forståelse av selskapets smøremidler og utstyr.

I dag er det bred oppslutning om bruk av tilstandsbaserte vedlikeholdsrutiner i industri og skipsfart. Industriledere og maskinister blir stadig mer klar over at oljeanalyse er et avgjørende innslag i ethvert utstyrsovervåkingsprogram for å dokumentere innsparinger og forhindre driftsavbrudd. 
 
Et vellykket oljeanalyseprogram kan: 
• Sørge for at utstyret blir pålitelig 
• Redusere vedlikeholdsutgifter 
• Senke den totale kostnaden ved å eie utstyr.
  
MobilServ Oljeanalyse forenkler overvåkingsprosessen av smøremidler mens den sørger for pålitelige resultater som hjelper vedlikeholdsteknikerne å foreta de riktige beslutningene for sine ansvarsområder 
 
MobilServ Oljeanalyse gir informative rapporter om tilstanden til smøremidler og utstyr. Disse rapportene underbygges av ExxonMobils uovertrufne fleksibilitet, ekspertise og kvalitetssikring. 
 
Fleksibilitet 
Utfør flere oppgaver mer effektivt med Mobilserv Oljeanalyseprogram. 
 
Online-funksjoner. 
Resultatet fås direkte på mail. ExxonMobil støtter ditt vedlikeholdsarbeid gjennom globale OEM-relasjoner og praktisk erfaring med smøremidler. 
 
Kvaliteten 
Ta trygge beslutninger med hjelp og støtte fra kvalitetssikringen.
  
ExxonMobil tilbyr. 
Fastsette målsetninger og opprette et vellykket oljeanalyseprogram. 
Oljeanalyse er mest effektivt som et trendverktøy for overvåking av utstyrs- og smøremiddeltilstand over tid. En analyse av data over en bestemt tidsperiode gir innsikt som kan hjelpe deg å maksimere utstyrets levetid og pålitelighet samtidig som du reduserer vedlikeholdskostnadene.
  
Kontakt Bunker Oil for: 
  • MobilServ Oil analysis sample kit 
  • MobilServ Water test kit