NOxCare 40 UREA løsning

 
40 % Urea løsning for Selective Catalytic Reduction, katalytisk reduksjon av NOx utslipp fra skip.
NOxCare 40 er en 40% høyren urea-vann løsning som reagerer over SCR katalysatoren med NOx og danner ufarlig nitrogen og vann. Produktet er produsert av Yara, verdens største produsent av urea. 
 
Produktet leveres med en produktspesifikasjon godkjent for bruk i Maritime SCR-systemer for å sikre optimal drift. Urenheter i produktet føre til at katalysatoren tetter seg eller at levetiden reduseres.